Få hjälp av redovisningsbyrå med koncernredovisning

Har du ett företag som är så pass stort att du måste göra en koncernredovisning? Det kan vara så att den revisorn du har inte får upprätta den. Då kan du få hjälp av en redovisningsbyrå koncernredovisning​, som hos till exempel Furulunds Revisionsbyrå. De är experter på årsredovisningar och koncernredovisningar och kan med kombinerade kunskaper samt lite sunt förnuft effektivt göra K3-rapporter och mycket annat. 

En redovisningsbyrå utför koncernredovisning snabbt och smidigt och du kan lämna över ansvaret direkt till dem. De kan enskilt eller tillsammans med dig eller din revisor se till att koncernredovisningen blir korrekt. Det kan vara skönt att lämna över detta ansvar till personer som vet vad som sk​a göras.

Koncernredovisning hos en redovisningsbyrå

En koncernredovisning ska göras av större företag och måste innehålla vissa delar. Bland dessa delar finns förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, kassaflödesanalys samt att det ska finnas tilläggsupplysningar. Dessutom måste den innehålla en revisionsberättelse. Att få hjälp med sin koncernredovisning hos en redovisningsbyrå kan verkligen underlätta för dig som företagare. Anlitar du Furulunds Revisionsbyrå så kan de komma med tips och råd, anpassa samarbete eller ge dig sammanställningar. 

De kan även sköta hela koncernredovisningen om du så önskar. Utöver att få hjälp av en redovisningsbyrå med koncernredovisning så kan de även sköta annat som rör ditt företags ekonomi. Det kan handla om årsredovisningar, bokföring, bokslut, deklarationer och mycket mer.  De kan även sköta lönehanteringar och finansieringar. Det gör att du kan lägga ner din tid och energi på att sköta företaget. ​​​​​​​