Satsa på fjärrundervisning

Fjärrundervisning är något som ni kan låta era elever få. Med fjärrundervisning så menas det studier på distans kan man säga. Det är undervisning online som sker i realtid. Med Linguistas språktjänster kan elever få den undervisning de behöver. De har då tillgång till lärare via datorn. Denna undervisning passar bra för skolor som själva inte har möjligheten att tillgodose vissa studier. Linguista har idag fjärrundervisning inom modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet samt moderna språk. Dessa tjänster finns för skolor och företag. Så är det så att ni har elever med utländsk härkomst, som behöver denna form av studier, så är detta ett bra sätt. Särskilt om ni själva inte kan ordna det på er skola.

Undervisning på distans

Fjärrundervisning via Linguista sker i realtid och med schemalagda lektioner. Det är detsamma som att gå på lektioner i skolan med skillnaden att man har sin lärare i datorn istället. Språkundervisning och studiehandledning på sitt modersmål är något som många elever behöver. Dock är det inte alla skolor som själva kan tillgodose detta. Det eftersom de saknar lärare för det. Därför kan det vara bra att anlita ett externt företag som kan sköta detta på ett bra sätt. Om ni känner att detta är något för er och era elever, så se till att kontakta Linguista. Det för att lägga upp hur det hela ska gå till. De kan städja er skola och era elever på ett bra sätt. Om ni vill veta mer om detta före, så har de en hemsida du kan besöka. Där finns bra information om denna typ av studier. Det finns även kontaktuppgifter där.